Η ΑΣΔΕΝ είναι έτοιμη να υπερασπίσει το Αιγαίο και το ...

Η αμυντική θωράκιση της χώρας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων είτε αυτοί είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί είτε αυτοί είναι επαγγελματίες οπλίτες και κληρωτοί. Σε όλες τις ασκήσεις της ΑΣΔΕΝ οι μονάδες που συμμετείχαν απέδειξαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την αξία του ανθρώπινου δυναμικού που φυλάττει τα ελληνικά νησιά.