Τέλος και τυπικά στη συγχώνευση Alpha - Eurobank

Επίσημο τέλος στη συγχώνευση με τη Eurobank δίνει η Alpha Bank στις 26 Απριλίου. Η τράπεζα συγκαλεί την παραπάνω ημερομηνία έκτακτη γενική συνέλευση για την παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχώνευσης με τη Eurobank EFG. Σύμφωνα με την Alpha, μόνο από το PSI το ενιαίο σχήμα θα υφίστατο επιπρόσθετες ζημίες άνω των 9 δισ. ευρώ (προ φόρων), σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς βάσει των οποίων είχε διαμορφωθεί το πλαίσιο συμφωνίας. Από την πλευρά της, η Eurobank EFG απαντά πως οι ισχυρισμοί της Alpha είναι αβάσιμοι. Οπως σημειώνει, οι σημαντικές ωφέλειες από τη συγχώνευση, που και η ίδια η Alpha Bank αναγνωρίζει, δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από το ύψος των ζημιών συνεπεία του PSI+.