Εισαγώμενα για Ντόπια...

Για ντόπια πωλούνται τα ψάρια εισαγωγής στη βαρβάκειο αγορά της Αθήνας.
Πολλά είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους ιχθυεμπόρους και τους κρεοπώλες της βαρβακείου καθημερινά λόγω συνεχών παραβάσεων αγορανομικού ενδιαφέροντος.
Ψεύτικα τιμολόγια παρουσιάζονται καθημερινά στους ελέγχουν και λόγω της ανικανότητας των ελεγκτών περνάνε την παρανομία κάτω απο τη μύτη του ΕΦΕΤ.
Η απορία είναι εύλογη καθώς το ελληνικό κράτος αδυνατεί να βρεί ελεγκτές που γνωρίζουν το αντικείμενο της έρευνας τους.
Πότε θα βρεθούν οι ελεγκτές που δεν θα χρηματήζονται και θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους προς το κοινό καλό όλων μας και ως πότε κάποιοι επιτήδιοι θα εκμεταλλεύονται την άγνοια των περισσοτέρων και θησαυρίζοντας θα μας κοροιδεύουν?

Tags: